Tag Archives: woman

Склуптуриране Лице и Тяло

Склуптуриране и контуриране на лице и тяло са терапевтични направления тясно свързани с науката Антрометрия.

Антропометрията изучава формата и големината на човешкото тяло. Занимава се
със знанията и техниките, които са необходими за:

 • измерване на размерите на човешкото тяло
 • статистически анализ на базата данни на индивидите с цел генериране на
  данни, които са представителни за популационните групи

Антропометрията на едно тяло включва:

 • Мерки: външните размери на частите от тялото, включително дължини, обиколки, диаметър и маса
 • Пропорции: това са индекси, обикновено съотношението
  между две части на тялото. Използват се, за да характеризират
  формата на тялото.

Антропометрията улеснява анализа на количествената информация за физическите характеристики на човешкото тяло, които са от голямо значение за избиране на подход за реконтсруиране .

Трябва да се вземат предвид следните фактори на разнообразието в параметрите на тялото :

 • Пол
 • Възраст
 • Етнос и националност

Няма двама души, които да са напълно еднакви, включително и идентичните
близнаци.

Човешките различия може да се разделят в три категории:

 • Интра-индивидуални: Размерите се променят през живота на възрастния.
  Някои промени се дължат на остаряване и/или хранене, други са
  причинени от движението и/или околната среда. Лицето и тялото
  обикновено са асиметрични.
 • Интер-индивидуални: има големи различия, дължащи се на пол,
  етническа и расова принадлежност. Различията включват цвят на кожата,
  цвят на очите и косата, пропорциите на тялото и други особености.
 • Вековни различия: Промени настъпват от едно поколение в друго,
  поради различни причини.

Антропометрията се дели на две области на приложение:

 • Структурна, която се занимава с размерите на човешкото тяло стационарно положение.
 • Функционална, която описва границите на движението на отделните части
  на тялото.

„Витрувиански човек“

Един от пионерите на антропометрията, Леонардо да Винчи е вярвал, че идеалните човешки пропорции са ръководени от хармонични пропорции, и че идеалният мъж трябва да се вмести идеално в кръг, както той го е нарисувал в известната си скица от 1492 г.

 

Човешкото тяло  е изградено от различни видове тъкани, които групирани по определен начин изграждат отделните органи, а те от своя страна в зависимост от функциите, които извършват се обединяват в различни системи от органи. Тъканите в човешкия организъм са:съединителна, епителна, нервна и мускулна.

Видът на човешкото тяло варира в относително широки граници. Средната височина на възрастен мъж е около 170 – 180 cm, а на възрастна жена около 160 – 170 cm, като се наблюдават значителни регионални различия. Средното тегло на възрастните хора е около 54 – 64 kg за жените и 76 – 83 kg за мъжете.Тези размери се определят на първо място от гените и на второ място от начин на живот – хранене, физическа активност и др.

Най – обширният орган в човешкото тяло е кожа.

Кожата е изградена от два основни слоя – епидермис и дерма . Под дермата е разположен още един вътрешен слой – подкожие (хиподерма), изградено главно от мастни клетки и в различните части от тялото е с различна дебелина. Епидермисът е съставен от 2 слоя – герминативен (в него клетките непрекъснато се делят) и рогов (съставен от мъртви клетки). В основата на епидермиса се намират пигментни клетки, съдържащимеланин, който придава цвета на кожата.

В дермата и епидермиса се съдържат редица нервни окончания, чрез които човешкият организъм непрестанно получава информация за измененията във външната среда.

Подкожието е изградено от хлабава влакнеста съединителна тъкан. Колагенните и еластични, които намаляват с възрастта и води до загуба на гладкост и еластичност на кожата. В него се разполага и доста мастна тъкан, която допринася за оформяне на контура.

Мастната тъкан е вид отпусната съединителна тъкан, съставена главно от адипоцити. Освен тях, мастната тъкан съдържа и стромална съдова-клетъчна фракция от клетки, включваща преадипоцити, фибробласти, кръвоносни ендотелни клетки и различни имунни клетки.

Мастната тъкан се счита за голям ендокринен орган, тъй като произвежда хормони: лептин, естроген, резистин и цитокин.

Съществуват два основни вида мастна тъкан – бяла и кафява. Бялата служи за съхраняване на енергия, докато кафявата генерира телесна топлина.

В човешкото тяло има около 600 скелетни мускула. При децата мускулите представляват около 21 %, а при възрастните  около 40 % от теглото на тялото.

Мускулите са еднакво устроени органи, които имат способността да се съкращават и разпускат. Функцията на мускулите е да упражняват статично въздействие или да предизвикват движение на части от тялото, включително на вътрешни органи.

Мускулите са изградени от множество мускулни влакна, които имат способността да се съкращават.

Енергията за мускулните съкращения се получава чрез окисление на мазнини и въглехидрати, но понякога и анаеробно. В резултат от тези химични реакции се получават молекули аденозинтрифосфат.

С напредване на възрастта мускулната маса намалява.

Фасцията е структура от съединителна тъкан, която обгражда мускулите, кръвоносните съдове, нервите, съединява структури помежду им, също така позволява гладкото плъзгане между тъканите.

Изградена е от плътно разположени снопчета колагенови влакна, ориентирани паралелно на посоката на опън. Фибрите са вълнисти, което обезпечава добра гъвкавост и издръжливост в унилатерална посока на действие на силите.

Съществъват три вида фасции: повърхностна, дълбока и висцерална. Повърхностната се намира в подкожието в ретикуларния слой на дермата. Дълбоката фасция е плътната влакнеста тъкан, обграждаща мускулите, костите, нервите и кръвоносните съдове в тялото. Висцералната фасция е обвивката на органите.

Нарушената функция на фасцията може да настъпи поради различни причини. Такива биват: обездвижване, възпаление,небалансирано хранене, неправилна поза, физически или емоционална травма. Изброените неща имат пряк ефект върху фасцията.

Тя се скъсява и удебелява, намалява се нейната способност да се плъзга, което ограничава разпространението и предаването на напрежението върху тъканите. По този начин възникват компенсаторни механизми, които допълнително увреждат фасциалната система.

Склуптуриране на тялото е цялостен холистен подход за ревитализаиране и привеждане в оригинални антрометрични параметри на човешкото тяло.

От правилно пълноценно хранене, поза на тялото, физическа активност до възстановяване на функционалните и структурни показатели на тъканни, органи и системи .

Топографски всяка част от човешкото тяло се характеризира с определна костна, мускулна, съединително-тъканна, мастна и кожна тъканна структура, което определя избора на терапевтичния подход.

Човешката глава е

По-сложно устроена от останалите части на тялото. Съдържа:

 • 29 кости
 • 24 мускула
 • 2 билатерални артериални и венозни системи
 • 12 черепно-мозъчни, шийни гръбначно-мозъчни и вегетативни нерви
 • 4 билатерални параназални синуса
 • повече от 50 отвора /канала

Топографски се дели на :

 • Главов дял (мозъчна част – неврокраниум)
 • Лице (лицев дял –висцерокраниум)

Мускулите се делят на две основни групи – дъвкателни и мимически.

Дъвкателните мускули започват от части на черепа и се залавят за долната челюст, като я движат нагоре напред и встрани . Мимическите мускули с единия или двата си края се вплитат в съединителнотъканния слой на кожата и отчасти на устната лигавица. Така при съкращаването си те движат определени кожни участъци и обуславят неговата мимика. При отпускане кожата се връща в предишното си състояние благодарение на нейната еластичност.

Над мускулната тъкан на главата е разположена фасция, която я съединява динамично с кожата посредством колаген/еластин нишки.

В зависимост от генетичната предразположеност и начина ни на живот тургора на съединителна, мускулна тъкан и кожа намалява и се появяват нагъване, гънки, бръчки и увисване в контура на лицето.

Реконструкцията започва с корекция на позата, тъй като фаcцията е цялостен орган и при нарушена позиция на гръбначия стълб, особено в шийна област води до “свличане” напред на тъканните.

Остеопатия е подходящ метод за костно-мускулна корекция на черепни кости.

Иновативен подход в корекцията на гръбначен стълб и поза е динамична амбулаторна 3-D тракция с Cervico 2000 & Vertetrac продукти на фирма Meditrac.

Новият продукт прилага декомпресия с хоризонтална сила, за да позволи едновременна 3-D декомпресивна терапия от всички направления.

След като костната система е репозиционирана се пристъпва към мускулно-фасциална тъкан.

Облесдване и третиране на тригерни точки на спазъм на мускулатурата и третиране с техники за Trigger Point Therapy.

Лицевата част от фасцията се третира с вакум терапия/силиконови вендузи и кинезиотайпинг.

След като поддържащия кожата слой е подсигурен се престъпва към ревитализация на кожа.

Дебелината на кожа и подкожие в лицева област на глава варира от 1,5 до 4,5 мм.

Методите за ревитализация се различават по това в каква дълбочина достига въздействието им и съответно, кои таргетни тъканни биха могли да третират.

HIFU Уред за неоперативен лифтинг, HIFU S.M.A.S технология Каrlton Electronics

Едни от най-впечатляващите резултати се постигат с HIFU уред предназначен за стягане и подхранване на кожа от всякакъв тип.

Спомага за изглаждане на бръчките и лифтинг, за терапия на акне, свиване на разширени пори, кръгове под очите, пигментация и оформяне на целия контур на тялото и всички зони с отпусната кожа.

Подходящ за лице и тяло, може да се използва и в зоните около очите и върху устните. По време на фокусирания ултразвуков лифтинг, уредът генерира топлина, която се абсорбира от по-долните слоеве на кожата, като по този начин стимулира производството на колаген.

Апаратът работи на няколко дълбочини засягащи различни слоеве на дермата.

При обработване на 4.5 мм се достига най-дълбочинните слоеве на кожата.

Това е дълбочината, която се постига само с HIFU терапия, никоя от стандартните ултразвукови и радиочестотни терапии не достига до подобно проникване.

Следва третиране с 3 мм и 1.5 мм, повърхностните слоеве, които е необходимо да се засегнат за максимално и пълно заглаждане на кожата, изграждане на нова колагенова структура и задвижване на целия кожен метаболизъм.

Уред за радиочестотен лифтинг с трицветна фотон терапия в комбинация с патентована технология с нефритен камък Karltonelectronics

Уредът е предназначен за стягане и подхранване на кожа от всякакъв тип. Спомага за изглаждане на бръчките и лифтинг, както и за терапия на акне.

Подходящ за лице и тяло, може да се използва и в зоните около очите и върху устните. По време на радиочестотния лифтинг, уредът генерира топлина, която се абсорбира от по-долните слоеве на кожата, като по този начин стимулира производството на колаген.

Фотонната LED светлина, както и радио честотата в комбинация с вибрациите (3 различни степени на сила) водят до различни физикохимични явления и активират междуклетъчната обмяна на веществата. Ефектите от поглъщането на механичната енергия от тъканите са свързани главно със загряването им, т. нар. термичен ефект, който при терапевтични дозировки на радиочестотните вълни се свързва с подобряване на обмяната на веществата, както и с локалното повишаване на температурата на тъканите в малък градусов диапазон и при самата процедура не се усеща топлина.

Терапевтичната зона на въздействие на HIFU обхаваща всички слоеве на кожата- епидермис,дерма,хиподерма, подлежаща фасция и мускулатура. Поради това е еквивалент на не инвазивен лифтинг.

Радиочестотната терапия достига до хиподерма, активира синтезата на колаген и еластин, но без да третира фасция и мускулатура.

Тя е подходяща за дълговременна поддържаща терапия преди, по време и след HIFU процедури. Както и при слуачаи не нуждаещи се от лифтинг терапия.

IPL фотоподмладяването e неинванзивна процедура, която използва интензивна пулсова светлина, за да премахне следите от стареене на лицето, шията, гърдите и ръцете. Чрез нея успешно се третират бръчки като чрез импулсната светлина кожата се стимулира да започне да произвежда допълнително колаген и се възбуждат регенериращи процеси.

Фотоподмладяване с IPL е метод , който достига до слой дерма на кожата. Може да бъде използван като дълговременна подържаща терапия с кобинация с Радиочестотен лифтинг.

Красиво оформеното и стегнато тяло е мечта на всички .

Освен физическа активност Кавитацията е една от най-модерните и най-ефективни процедури, които дават видими резултати дори още след първия сеанс върху зоните с мастни натрупвания и целулит.

Кавитация Karltonelectronics Технология повишава жизнеността на клетките, стимулира метаболизма им и кара кожата да освободи огромно количество колаген и фиброзна тъкан, стимулира кръвообращението и регенерира колагеновите влакна, за да запази кожата по-гладка и стегната. 

При Ултразвуковата Кавитация се използват честоти (40KHz) достигащи точно до мастните клетки, без да увреждат организма.

Генерират се мехурчета, които се пукат, поради промените в налягането на течността вътре в тъканите. Пукайки се, мехурчетата разрушават мастните клетки на обработваната зона, като ги втечняват и извеждат от организма с помощта на линфната и отделителната системи. Вибрациите на ултразвуковата кавитация представляват положително и отрицателно редуване на звуковите вълни, т.е те предизвикват компресия и декомпресия на мастните клетки между 35 000 и 45 000 пъти в секунда и произвежда силна вълна от налягане. Мембраната на мастната клетка не може да издържи на това налягане и се разрушава, а мастното съдържание изтича в междуклетъчното пространство.

Така чрез лимфопотока и естествени метаболитни процеси течното мастно съдържание на клетките се изхвърля от организма. Количеството мастните клетки в тялото намалява и се подобрява метаболизма. Резултатите могат да се измерят още след първите процедури.

Предимства от ултразвуковата кавитация:

 • Разбива подкожната мастната тъкан и редуцира мастните клетки в зоната
 • Оформя контура на тялото и намалява обема мазнини
 • Намалява потенциалната акумулация на мазнини
 • Гарантира дълготраен ефект
 • Не оставя белези и не изисква анестезия, без странични ефекти
 • Неинвазивна и безболезнена процедура
 • Може да се върнете веднага към обичайния си начин на живот
 • Резултат се постига само с един цикъл от 10 процедури
 • Стабилни резултати – редуциране на сантиметри в обиколката в талия и корем

След процедура за кавитация може да бъде приложен кинезиотапинг за подпомагане на лифния дренаж.

Вашето тяло е вашата склуптура, а вие сте твореца и!

Клиника Нейтропия с радост ще ви придружи по пътя на рекреация и ревитализация .

С Благодарност за доброто партньорство и за съвместната ни работа към Karltonelectronics – https://karltonelectronics.com/