Tag Archives: Cervico2000

Склуптуриране Лице и Тяло

Склуптуриране и контуриране на лице и тяло са терапевтични направления тясно свързани с науката Антрометрия.

Антропометрията изучава формата и големината на човешкото тяло. Занимава се
със знанията и техниките, които са необходими за:

 • измерване на размерите на човешкото тяло
 • статистически анализ на базата данни на индивидите с цел генериране на
  данни, които са представителни за популационните групи

Антропометрията на едно тяло включва:

 • Мерки: външните размери на частите от тялото, включително дължини, обиколки, диаметър и маса
 • Пропорции: това са индекси, обикновено съотношението
  между две части на тялото. Използват се, за да характеризират
  формата на тялото.

Антропометрията улеснява анализа на количествената информация за физическите характеристики на човешкото тяло, които са от голямо значение за избиране на подход за реконтсруиране .

Трябва да се вземат предвид следните фактори на разнообразието в параметрите на тялото :

 • Пол
 • Възраст
 • Етнос и националност

Няма двама души, които да са напълно еднакви, включително и идентичните
близнаци.

Човешките различия може да се разделят в три категории:

 • Интра-индивидуални: Размерите се променят през живота на възрастния.
  Някои промени се дължат на остаряване и/или хранене, други са
  причинени от движението и/или околната среда. Лицето и тялото
  обикновено са асиметрични.
 • Интер-индивидуални: има големи различия, дължащи се на пол,
  етническа и расова принадлежност. Различията включват цвят на кожата,
  цвят на очите и косата, пропорциите на тялото и други особености.
 • Вековни различия: Промени настъпват от едно поколение в друго,
  поради различни причини.

Антропометрията се дели на две области на приложение:

 • Структурна, която се занимава с размерите на човешкото тяло стационарно положение.
 • Функционална, която описва границите на движението на отделните части
  на тялото.

„Витрувиански човек“

Един от пионерите на антропометрията, Леонардо да Винчи е вярвал, че идеалните човешки пропорции са ръководени от хармонични пропорции, и че идеалният мъж трябва да се вмести идеално в кръг, както той го е нарисувал в известната си скица от 1492 г.

 

Човешкото тяло  е изградено от различни видове тъкани, които групирани по определен начин изграждат отделните органи, а те от своя страна в зависимост от функциите, които извършват се обединяват в различни системи от органи. Тъканите в човешкия организъм са:съединителна, епителна, нервна и мускулна.

Видът на човешкото тяло варира в относително широки граници. Средната височина на възрастен мъж е около 170 – 180 cm, а на възрастна жена около 160 – 170 cm, като се наблюдават значителни регионални различия. Средното тегло на възрастните хора е около 54 – 64 kg за жените и 76 – 83 kg за мъжете.Тези размери се определят на първо място от гените и на второ място от начин на живот – хранене, физическа активност и др.

Най – обширният орган в човешкото тяло е кожа.

Кожата е изградена от два основни слоя – епидермис и дерма . Под дермата е разположен още един вътрешен слой – подкожие (хиподерма), изградено главно от мастни клетки и в различните части от тялото е с различна дебелина. Епидермисът е съставен от 2 слоя – герминативен (в него клетките непрекъснато се делят) и рогов (съставен от мъртви клетки). В основата на епидермиса се намират пигментни клетки, съдържащимеланин, който придава цвета на кожата.

В дермата и епидермиса се съдържат редица нервни окончания, чрез които човешкият организъм непрестанно получава информация за измененията във външната среда.

Подкожието е изградено от хлабава влакнеста съединителна тъкан. Колагенните и еластични, които намаляват с възрастта и води до загуба на гладкост и еластичност на кожата. В него се разполага и доста мастна тъкан, която допринася за оформяне на контура.

Мастната тъкан е вид отпусната съединителна тъкан, съставена главно от адипоцити. Освен тях, мастната тъкан съдържа и стромална съдова-клетъчна фракция от клетки, включваща преадипоцити, фибробласти, кръвоносни ендотелни клетки и различни имунни клетки.

Мастната тъкан се счита за голям ендокринен орган, тъй като произвежда хормони: лептин, естроген, резистин и цитокин.

Съществуват два основни вида мастна тъкан – бяла и кафява. Бялата служи за съхраняване на енергия, докато кафявата генерира телесна топлина.

В човешкото тяло има около 600 скелетни мускула. При децата мускулите представляват около 21 %, а при възрастните  около 40 % от теглото на тялото.

Мускулите са еднакво устроени органи, които имат способността да се съкращават и разпускат. Функцията на мускулите е да упражняват статично въздействие или да предизвикват движение на части от тялото, включително на вътрешни органи.

Мускулите са изградени от множество мускулни влакна, които имат способността да се съкращават.

Енергията за мускулните съкращения се получава чрез окисление на мазнини и въглехидрати, но понякога и анаеробно. В резултат от тези химични реакции се получават молекули аденозинтрифосфат.

С напредване на възрастта мускулната маса намалява.

Фасцията е структура от съединителна тъкан, която обгражда мускулите, кръвоносните съдове, нервите, съединява структури помежду им, също така позволява гладкото плъзгане между тъканите.

Изградена е от плътно разположени снопчета колагенови влакна, ориентирани паралелно на посоката на опън. Фибрите са вълнисти, което обезпечава добра гъвкавост и издръжливост в унилатерална посока на действие на силите.

Съществъват три вида фасции: повърхностна, дълбока и висцерална. Повърхностната се намира в подкожието в ретикуларния слой на дермата. Дълбоката фасция е плътната влакнеста тъкан, обграждаща мускулите, костите, нервите и кръвоносните съдове в тялото. Висцералната фасция е обвивката на органите.

Нарушената функция на фасцията може да настъпи поради различни причини. Такива биват: обездвижване, възпаление,небалансирано хранене, неправилна поза, физически или емоционална травма. Изброените неща имат пряк ефект върху фасцията.

Тя се скъсява и удебелява, намалява се нейната способност да се плъзга, което ограничава разпространението и предаването на напрежението върху тъканите. По този начин възникват компенсаторни механизми, които допълнително увреждат фасциалната система.

Склуптуриране на тялото е цялостен холистен подход за ревитализаиране и привеждане в оригинални антрометрични параметри на човешкото тяло.

От правилно пълноценно хранене, поза на тялото, физическа активност до възстановяване на функционалните и структурни показатели на тъканни, органи и системи .

Топографски всяка част от човешкото тяло се характеризира с определна костна, мускулна, съединително-тъканна, мастна и кожна тъканна структура, което определя избора на терапевтичния подход.

Човешката глава е

По-сложно устроена от останалите части на тялото. Съдържа:

 • 29 кости
 • 24 мускула
 • 2 билатерални артериални и венозни системи
 • 12 черепно-мозъчни, шийни гръбначно-мозъчни и вегетативни нерви
 • 4 билатерални параназални синуса
 • повече от 50 отвора /канала

Топографски се дели на :

 • Главов дял (мозъчна част – неврокраниум)
 • Лице (лицев дял –висцерокраниум)

Мускулите се делят на две основни групи – дъвкателни и мимически.

Дъвкателните мускули започват от части на черепа и се залавят за долната челюст, като я движат нагоре напред и встрани . Мимическите мускули с единия или двата си края се вплитат в съединителнотъканния слой на кожата и отчасти на устната лигавица. Така при съкращаването си те движат определени кожни участъци и обуславят неговата мимика. При отпускане кожата се връща в предишното си състояние благодарение на нейната еластичност.

Над мускулната тъкан на главата е разположена фасция, която я съединява динамично с кожата посредством колаген/еластин нишки.

В зависимост от генетичната предразположеност и начина ни на живот тургора на съединителна, мускулна тъкан и кожа намалява и се появяват нагъване, гънки, бръчки и увисване в контура на лицето.

Реконструкцията започва с корекция на позата, тъй като фаcцията е цялостен орган и при нарушена позиция на гръбначия стълб, особено в шийна област води до “свличане” напред на тъканните.

Остеопатия е подходящ метод за костно-мускулна корекция на черепни кости.

Иновативен подход в корекцията на гръбначен стълб и поза е динамична амбулаторна 3-D тракция с Cervico 2000 & Vertetrac продукти на фирма Meditrac.

Новият продукт прилага декомпресия с хоризонтална сила, за да позволи едновременна 3-D декомпресивна терапия от всички направления.

След като костната система е репозиционирана се пристъпва към мускулно-фасциална тъкан.

Облесдване и третиране на тригерни точки на спазъм на мускулатурата и третиране с техники за Trigger Point Therapy.

Лицевата част от фасцията се третира с вакум терапия/силиконови вендузи и кинезиотайпинг.

След като поддържащия кожата слой е подсигурен се престъпва към ревитализация на кожа.

Дебелината на кожа и подкожие в лицева област на глава варира от 1,5 до 4,5 мм.

Методите за ревитализация се различават по това в каква дълбочина достига въздействието им и съответно, кои таргетни тъканни биха могли да третират.

HIFU Уред за неоперативен лифтинг, HIFU S.M.A.S технология Каrlton Electronics

Едни от най-впечатляващите резултати се постигат с HIFU уред предназначен за стягане и подхранване на кожа от всякакъв тип.

Спомага за изглаждане на бръчките и лифтинг, за терапия на акне, свиване на разширени пори, кръгове под очите, пигментация и оформяне на целия контур на тялото и всички зони с отпусната кожа.

Подходящ за лице и тяло, може да се използва и в зоните около очите и върху устните. По време на фокусирания ултразвуков лифтинг, уредът генерира топлина, която се абсорбира от по-долните слоеве на кожата, като по този начин стимулира производството на колаген.

Апаратът работи на няколко дълбочини засягащи различни слоеве на дермата.

При обработване на 4.5 мм се достига най-дълбочинните слоеве на кожата.

Това е дълбочината, която се постига само с HIFU терапия, никоя от стандартните ултразвукови и радиочестотни терапии не достига до подобно проникване.

Следва третиране с 3 мм и 1.5 мм, повърхностните слоеве, които е необходимо да се засегнат за максимално и пълно заглаждане на кожата, изграждане на нова колагенова структура и задвижване на целия кожен метаболизъм.

Уред за радиочестотен лифтинг с трицветна фотон терапия в комбинация с патентована технология с нефритен камък Karltonelectronics

Уредът е предназначен за стягане и подхранване на кожа от всякакъв тип. Спомага за изглаждане на бръчките и лифтинг, както и за терапия на акне.

Подходящ за лице и тяло, може да се използва и в зоните около очите и върху устните. По време на радиочестотния лифтинг, уредът генерира топлина, която се абсорбира от по-долните слоеве на кожата, като по този начин стимулира производството на колаген.

Фотонната LED светлина, както и радио честотата в комбинация с вибрациите (3 различни степени на сила) водят до различни физикохимични явления и активират междуклетъчната обмяна на веществата. Ефектите от поглъщането на механичната енергия от тъканите са свързани главно със загряването им, т. нар. термичен ефект, който при терапевтични дозировки на радиочестотните вълни се свързва с подобряване на обмяната на веществата, както и с локалното повишаване на температурата на тъканите в малък градусов диапазон и при самата процедура не се усеща топлина.

Терапевтичната зона на въздействие на HIFU обхаваща всички слоеве на кожата- епидермис,дерма,хиподерма, подлежаща фасция и мускулатура. Поради това е еквивалент на не инвазивен лифтинг.

Радиочестотната терапия достига до хиподерма, активира синтезата на колаген и еластин, но без да третира фасция и мускулатура.

Тя е подходяща за дълговременна поддържаща терапия преди, по време и след HIFU процедури. Както и при слуачаи не нуждаещи се от лифтинг терапия.

IPL фотоподмладяването e неинванзивна процедура, която използва интензивна пулсова светлина, за да премахне следите от стареене на лицето, шията, гърдите и ръцете. Чрез нея успешно се третират бръчки като чрез импулсната светлина кожата се стимулира да започне да произвежда допълнително колаген и се възбуждат регенериращи процеси.

Фотоподмладяване с IPL е метод , който достига до слой дерма на кожата. Може да бъде използван като дълговременна подържаща терапия с кобинация с Радиочестотен лифтинг.

Красиво оформеното и стегнато тяло е мечта на всички .

Освен физическа активност Кавитацията е една от най-модерните и най-ефективни процедури, които дават видими резултати дори още след първия сеанс върху зоните с мастни натрупвания и целулит.

Кавитация Karltonelectronics Технология повишава жизнеността на клетките, стимулира метаболизма им и кара кожата да освободи огромно количество колаген и фиброзна тъкан, стимулира кръвообращението и регенерира колагеновите влакна, за да запази кожата по-гладка и стегната. 

При Ултразвуковата Кавитация се използват честоти (40KHz) достигащи точно до мастните клетки, без да увреждат организма.

Генерират се мехурчета, които се пукат, поради промените в налягането на течността вътре в тъканите. Пукайки се, мехурчетата разрушават мастните клетки на обработваната зона, като ги втечняват и извеждат от организма с помощта на линфната и отделителната системи. Вибрациите на ултразвуковата кавитация представляват положително и отрицателно редуване на звуковите вълни, т.е те предизвикват компресия и декомпресия на мастните клетки между 35 000 и 45 000 пъти в секунда и произвежда силна вълна от налягане. Мембраната на мастната клетка не може да издържи на това налягане и се разрушава, а мастното съдържание изтича в междуклетъчното пространство.

Така чрез лимфопотока и естествени метаболитни процеси течното мастно съдържание на клетките се изхвърля от организма. Количеството мастните клетки в тялото намалява и се подобрява метаболизма. Резултатите могат да се измерят още след първите процедури.

Предимства от ултразвуковата кавитация:

 • Разбива подкожната мастната тъкан и редуцира мастните клетки в зоната
 • Оформя контура на тялото и намалява обема мазнини
 • Намалява потенциалната акумулация на мазнини
 • Гарантира дълготраен ефект
 • Не оставя белези и не изисква анестезия, без странични ефекти
 • Неинвазивна и безболезнена процедура
 • Може да се върнете веднага към обичайния си начин на живот
 • Резултат се постига само с един цикъл от 10 процедури
 • Стабилни резултати – редуциране на сантиметри в обиколката в талия и корем

След процедура за кавитация може да бъде приложен кинезиотапинг за подпомагане на лифния дренаж.

Вашето тяло е вашата склуптура, а вие сте твореца и!

Клиника Нейтропия с радост ще ви придружи по пътя на рекреация и ревитализация .

С Благодарност за доброто партньорство и за съвместната ни работа към Karltonelectronics – https://karltonelectronics.com/

Traction in the Motion

Neitropia & Meditrac Medical Equipment Ltd.
Represent Cervico 2000 & Vertetrac & D. B. S (Dynamic Brace System)

Cervico 2000 is a dynamic ambulatory traction device for the treatment of acute and chronic neck pain based on an entirely new three-dimensional traction approach to treatment.

Cervico 2000 goes beyond pain relief to target the actual cause of the pain. Cervico 2000 actively promotes the healing of disorders by performing a decompression to the cervical spine, reducing the pain from injuries such as herniated discs, torticollis and whiplash.

Cervico 2000 breaks away from conventional neck braces and wall mounted devices to offer an autonomous solution that can be customized to fit the patient’s needs. The key to the Cervico 2000’s approach is its ability to conduct both symmetric and asymmetric traction to the cervical spine.

Benefits and Advantages:
– Only 15 minutes per treatment session: Treatment duration is shorter than other conventional treatments, requiring on average 15 – 20 minutes per day. As a result, patients are no longer confined to time-consuming solutions and can regain control over their schedule and lives.

Indications for use:
-Neck pain as a result of discogenic disorders, osteoarthritis, or degenerative changes in the cervical spine
-Whiplash injuries, usually as a result of a traffic accident (injuries which do not involve breakage or dislocation of the bones)
-Torticollis as a result of rheumatic or muscular spasm or torticollis with a neurological signsJob-related neck pain (i.e. clerks, secretaries), prolonged computer use, sewing, etc
-Sports injuries (without breakage or dislocation).

Vertetrac Dynamic Ambulatory 3-D Traction

Vertetrac’s lumbar ambulatory decompression system is an
innovative and cost-effective approach to treating spinal injuries and disorders, including: lower back pain, scoliosis, sport injury, herniated discs, and sciatica.
The Vertetrac outperforms traditional traction methods such as body braces and decompression tables through implementing 3-D decompression: vertical, horizontal, symmetrical and asymmetrical traction, allowing for complete freedom of movement during treatment.

The novel product applies decompression with horizontal force in order to enable simultaneous 3-D decompression therapy from all dimensions.
The Vertetrac allows for complete freedom of movement: the patient is encouraged to partake in active rehabilitation during treatment in order to instigate accelerated recovery.

Benefits and Advantages:
-Only 30 minutes per treatment session – Treatment sessions are significantly shorter and can be completed with minimal interruption of the patient’s daily routine.
– Complete freedom of movement: patients wearing the device have the freedom to move and perform light activities and physical exercise such as walking, standing, or sitting, during treatment.

Indications for use:
-All lumbar disc disorders of primary and secondary origin
-Lumbar back disorders caused by misalignment of the apophyseal joints
-Lumbar back disorders caused by Spondyloarthrosis and Spondylolystesis
(First and second degree)
-Sports injury
-Sciatica
-Spinal Stenosis due to disc herniation
-Idiopathic Scoliosis (juvenile, adolescent or adult)

D. B. S (Dynamic Brace System)

The D.B.S. (Dynamic Brace System) is a patented system used for the treatment of idiopathic juvenile, adolescent, and adult scoliosis.

Scoliosis is a lateral curvature of the spine and is considered the most common spinal deformity. Approximately 500,000 American adults have scoliosis of over 30°. Scoliosis in adults over 20 years of age begins in childhood or adolescence, and is mostly overlooked until it is quite severe.

There are two different forms of scoliosis: structural, with definite changes in the vertebrae, and postural, which is of functional character.

The D.B.S unit serves as an attachment to the Vertetrac and adjusts the traction in combination with a horizontal pressure force locating it on the apex of the curve.
Benefits and Advantages:
Safe and Cost-Effective
While invasive procedure might have irreversible results and require subsequent rehabilitation post-hospitalization, the D.B.S treatment costs a fraction of the costs of spinal surgery and has no side effects.

Indications for use:
The spinal curvature is between 10-30 degrees and has structured changes including rotation. The curve progression should be considered only with a minimum increase of 5 degrees on two sequential X-rays

Dear patients you can improve your musculo-sceletal health, restore posture with Meditrac Medical Equipment products in Neitropia Clinic just for 15-30 minutes daily for 10-15 days.
Be healthy and fit!

Video:Traction in the Motion

#Meditrac
http://meditrac.co.il

#Neitropia
https://neitropia.com

Тракция в движение

Нейтропия & Meditrac Medical Equipment Ltd.
Представят Cervico 2000 & Vertetrac & D. B. S (Dynamic Brace System)

Cervico 2000 е динамично амбулаторно тракционно устройство за лечение на остра и хронична болка в шията, базирано на изцяло нов триизмерен подход.

Cervico 2000 надхвърля болкоуспокояването, за да се насочи към действителната причина за болката. Cervico 2000 активно насърчава заздравяването, като извършва декомпресия на шийния отдел на гръбначения стълб, намалявайки болката от наранявания, дискова херния, тортиколис и камшичен удар.

Cervico 2000 се откъсва от конвенционалните яки за шията, за да предложи самостоятелно решение, което може да бъде персонализирано според нуждите на пациента. Ключът към подхода на Cervico 2000 е неговата способност да провежда както симетрично, така и асиметрично сцепление към гръбначния стълб.

Предимства :
– Само 15 минути на сесия за лечение: Продължителността на лечението е по-кратка от другите конвенционални лечения, изискващи средно 15-20 минути на ден. В резултат на това пациентите вече не са времево ограничени и могат да си възвърнат контрола върху графика и живота си.

Индикации за употреба:
– Неприятна болка в резултат на дискогенни нарушения, остеоартрит или дегенеративни промени в гръбначния стълб
– Камшичен удар, обикновено в резултат на пътнотранспортно произшествие (наранявания, които не включват счупване или разместване на костите)
-Тортиколис в резултат на ревматичен или мускулен спазъм ,тортиколис с неврологични признаци, свързани с болка в шията (т.е. чиновници, секретари), продължителна компютърна употреба, шиене и т.н.
– Спортни травми (без счупване или изместване).

Vertetrac динамична амбулаторна 3-D тракция

Системата за лумбалната амбулаторна декомпресия на Vertetrac е
иновативен и ефективен подход към лечението на гръбначните травми и разстройства, включително: болка в долната част на гърба, сколиоза, спортна травма, херниални дискове и ишиас.
Vertetrac превъзхожда традиционните методи за сцепление, като скоби за тяло и декомпресионни техники, чрез прилагане на 3-D декомпресия: вертикална, хоризонтална, симетрична и асиметрична тяга, позволяваща пълна свобода на движение по време на лечението.

Новият продукт прилага декомпресия с хоризонтална сила, за да позволи едновременна 3-D декомпресивна терапия от всички направления.
Vertetrac позволява пълна свобода на движение: пациентът се насърчава да участва в активна рехабилитация по време на лечението, за да подбуди ускорено възстановяване.

Предимства :
– Само 30 минути на сесия за лечение – лечебните сесии са значително по-кратки и могат да бъдат завършени с минимално прекъсване на ежедневието на пациента.
– Пълна свобода на движение: пациентите, носещи устройството, имат свободата да се движат и да извършват леки дейности и физически упражнения, като ходене, стоене или седене по време на лечението.

Индикации за употреба:
– Всички заболявания на лумбален сегмент на гръбначния стълб от първичен и вторичен произход
– Заболявания в гръбначния стълб, причинени от неправилно подравняване на апофизните стави
– Заболявания в гръбначния стълб, причинени от спондилоартроза и спондилолистеза(Първа и втора степен)
– Спортни травми
– Ишиас
– Спинална стеноза поради дискова херния
– Идиопатична сколиоза (юноши, юноши или възрастни)

D. В. S (динамична система за захващане)

D.B.S. (Dynamic Brace System) е патентована система, използвана за лечение на идиопатична ювенилна, юношеска и възрастни сколиоза.

Сколиозата е странично изкривяване на гръбнака и се смята за най-честата деформация на гръбначния стълб. Приблизително 500 000 американски възрастни имат сколиоза над 30 °. Сколиозата при възрастни над 20-годишна възраст започва в детството или юношеството и се пренебрегва преди да стане доста тежка.

Има две различни форми на сколиоза: структурни, с определени промени в прешлените и постурален, който е от функционален характер.

Устройството D.B.S се прикачва към Vertetrac и регулира теглителната сила в комбинация с хоризонтална сила на натиск спрямо върха на кривината.

Предимства:
– Безопасен и ефективен
– Инвазивната процедура може да има необратими резултати и да изисква последваща рехабилитация след хоспитализация, докато лечението с D.B.S спестява от разходите за хирургична намеса и няма странични ефекти.

Индикации за употреба:
– Изкривяване на гръбначния стълб между 10-30 градуса със структурни промени, включително ротация. Прогресията на кривата трябва да се има предвид само при минимално увеличение от 5 градуса при две последователни рентгенови изследвания.

Уважаеми Пациенти, можете да подобрите здравето на мускулно-скелетната си система, да възстановите стойката си чрез медицинската апаратура на Meditrac в клиника Нейтропия само за 15-30 минути дневно в продължение на 10-15 дни.
Бъдете здрави и стройни!

Видео: Traction in motion

#Meditrac
http://meditrac.co.il

#Neitropia
https://neitropia.com

Автор: Др. Елия Костова

Нейтропия Клиника