Tag Archives: катушки мишина

Вихрова медицина на А.Н.Мишин

                      

Повече от сто години човечеството масово използва електрическа енергия и почти същия период търси приложението й в медицината.

Дарсонвализацията вече е традиционен и широко използван метод на електротерапия в медицинската практика. Той бе популялизиран през 1892 г. благодарение на откритието на френския физик и физиолог Жак Арсен Д’Арсонвал за терапевтичния ефект на високочестотни токове, създадени от искров разряд, върху човешкото тяло. Ученият обосновава два начина за тяхното използване – местен и общ. Като цяло дарсонвализация (индуктотерапия) представлява въздействие  върху тъканите със слаб импулсен електромагнитен поток с висока честота.

Високочестотното импулсно електромагнитно поле въздейства върху тъканите по такъв  начин, че в последните се получава поляризация на заредени частици и индукция на слаби вихрови токове. В резултат на този процес в клетките настъпват сложни физикохимични трансформации – тъканите се нагряват малко, което води до успокояващ ефект върху централната нервна система. Тези процеси спомагат за понижаване на кръвното налягане при хипертония, тонизиране на мозъчните кръвоносни съдове и подобряване на регулирането на метаболитните процеси.

Същността на теорията на Лаховски се състои в това, че клетката се явява микроскопична трептяща верига. Лаховски е бил уверен, че именно такъв процес протича в мъничкото ядро ​​на клетката. А малките усукани влакна в ядрото реагират като електрическа трептяща верига.

 През 1923 г. Лаховски разработва електрически апарат, за който са издадени патенти на френски (патент номер 601155 от 18.10.1924 г.) и немски (патент номер 427695 от 26.05.1925 г.), излъчващ много къси вълни, които ученият нарича “клетъчен радиоизлъчвател”.

В 1925 г. Лаховски описва поредица от изумителни експерименти, подкрепящи идеята, че причината за заболяването всъщност е дисбаланс в клетъчните вибрации. А борбата между здрави клетки и патогени, като бактерии и вируси, е своево рода „вибрационно-радиационна война“. Ако вибрациите на микробите са по-силни, тогава вибрациите на здравите клетки се нарушават, стават хаотични и “болезнени”. Когато клетъчната вибрация спре, клетката умира. Ако вибрацията на клетката има превес над вибрацията на патогена, тогава микробът умира. За да се възстанови здравето на болната клетка, е необходимо да се възвърне  нейната естествената вибрациона честота  с помощта на изкуствено външно лъчение.

През февруари 1931 г. той създава първия мулти-осцилатор, който излъчва вълни с различни дължини на вълната. В средата на същата година Лаховски тества действието на този мулти-осцилатор в парижка поликлиника,и  с помощта на това устройство успява да излекува няколко пациенти с рак.

Когато един от приятелите му попита защо не взема такса за лечението, Лаховски отговоря: “Посветих целия си живот, всичките си средства за борбата с рака. Най-добрата награда, която бих могъл да си пожелая, е да видя как с помощта на моя апарат страдащите хора са излекувани; няма нищо по-хубаво от това да видиш пациентите си  здрави и пълни със сила след няколко години, в чиито очи чета благодарност и признателност, когато ги срещна. Това е по-ценно за мен от всички богатства и почести на този свят. “

В наши дни  теорията на клетъчните трептения на Лаховски и Д’Арсонвал е разработена и допълнена от руския учен Александър Мишин в неговите трудове “Вихрова динамика на електростатиката в медицината”

 

Произведени са огромен брой различни устройства, които ползваме в ежедневието, но нито един от учебниците не дава точно физическо описание на самия енергиен източник – електрически ток. В същото време почти не се замисляме до колко биологично безопасни са те за човешкия организъм. През последните десетилетия се наблюдава рязко нарастване на всички видове патологии на човешките вътрешни органи, интензивното развитие на ракови заболявания и много напълно нови заболявания, пред които традиционната медицина е безсилна. Причината за всичко това е не толкова замърсяването на околната среда, колкото неразбирането на физическите процеси протичащи в заобикалящите човека устройства основани на електромагнетизъм.

Нашият биологичен живот сега е поставен в среда, в която има постоянни пулсации, които непрекъснато оказват въздействие на молекулярните структури. Циклични молекулярни структури не се поддават на медикаментозно лечение поради повишената си издържливост. Тези образувания в тялото обаче водят до формиране на тумори поради повишената енергия в тях (хиперактивност) или до блокиране на други функции на тялото.

Решението на този проблем се крие точно в областта на електростатиката. Най-лесният начин е да се създадете зона с намалена плътност на средата с помощта на електростатичен имплозивен резонанс.

Екип от руски учени под ръководството на професор А. Н. Мишин разработи редица електростатични имплозионни устройства за възстановяване на жизненоважни функции на тялото, където ефективността на терапевтичния резултат беше повишена в сравнение с устройствата на Лаховски и Д’Арсонвал и техните нежелани странични ефекти бяха елиминирани.

По настоящем се произвеждат и прилагат в практиката синус генератори-  TGS-2, TGS 4A (преносим), TGS 5A (акумолаторен), TGS 5AM, TGS 3A, флагманът от серията TGS 7A и електростатични имплозионни бобини/катушки –  различни видове и типове, с цел най-точно и всеобхватно въздействие върху определен организъм, до максималното възстановяване и елиминиране на специфичната морбидност

Тестовете и наблюденията, проведени в продължение на няколко години, показаха най-висока ефективност на използването на електростатична имплозия при възстановяване на жизненоважните  функции на тялото.

Терапевтичното време, поставена бобина в/у проблемния участък, може да варира от 5 минути до един час, в зависимост от геометрията на устройството и заболяването. При обичаен режим на прочистване на тялото се започва с голяма плоска бобина/катушка за 30-40 минути на ден, през първите пет дни. През първата седмица тялото се прочиства значително, и се рестартират функциите на имунитет и регенерация.

 Втората седмица се увеличава продължителността на експозицията до 60-90 минути при бобина/катушка с по-малък диаметър. Терапевтичната експозиция много зависи от конкретния случай и проблемите в организма. Това са само усреднени цифри и терапевтичния курс е строго съобразен спрямо индивидуалната скорост на регенрация.  

След отстраняване на основните проблеми от тялото, то практически престава да реагира на електростатичните бобини/катушки. За да се коригирира цялостно хомеостазата на организма при дългогодишни хронични заболавания се включват допълнителен комплект намотки за по-ефективно въздействие. След завършване на основната терапия и при проява на първи симптоми на остро аболяване се прилага отново в рамките на 15-20 минути за да се спре  развитието.  

Терапевтичният спектърът на електростатичните полета покрива изключително широк набор от заболявания при човека, дори и тези които се смятат все още за нелчими или слабо повлияващи се от съвременните методи на лечение.

Също така има смисъл да се използват подобни устройства в животновъдството и растениевъдството.

 Потенциалното електростатичното третиране ще бъде от голяма помощ в борбата с болестите по животните и растенията.

 Извършените експерименти показват, че под въздейсъвието на статиката  стайните растения  увеличават растежа си, както и ускорено поникване на семената, повишен цъфтеж.

Използването на имплозивни технологии е иновация в лечебното изкуство. Копирайки принципите на строежа и устройството на природата достига терапевтична ефективност не мислима до този момент.

Автор Г-н Виктор Безусенко

Превод и редакция Д-р Елия Костова

Допълнителна информация тук: