Blog

Курс "Тригерни Точки " "Trigger Points" Course
Курс “Тригерни Точки ” “Trigger Points” Course 15-16/-2/20

Курс “Концепция Медицински Тейпинг”26-27.10.19 гр.Варна

Lyme Arthritis

Лаймска Болест. Артрит

Генни маркери & Психосоматика

Traction in the Motion

Тракция в движение

Кожа от риба при лечение на изгаряния