Alternative & Complementary & Internal Medicine Clinic Ancient Wisdom in the New Millennium Алтернативна & Комплементарнa & Терапевтична Медицинска Клиника Древната Мъдрост в Новото Хилядолетие Альтернативная & Комплементарная & Терапевтическая Медицинская Клиника Древняя Мудрость для Нового Тысячелетия Klinik für Alternative & Komplementäre & Innere Medizin Altes Wissen im Neuen Jahrtausend

Кожа от риба при лечение на изгаряния

Учени от Федералният Университет в севернобразилския град Кеъра експериментират с ново лечение на множествени изгаряния, прилагайки кожа от рибата тилапия, намалявайки многократно болковия синдром и нуждата от медикаменти. Лекарите обгръщат … Continue reading Кожа от риба при лечение на изгаряния