Терапия (BG)

КОНСУЛТАЦИЯ

This slideshow requires JavaScript.

Добре дошли в клиника Нейтропия !

Пациенти на клиниката са лица от -9 месеца до 109+ години.

Прегледа започва с вашето настоящо състояние. Анализ на наличната медицинска документация, обзорни и лабораторни изследвания.

Втори етап е холистичният анализ. Установяване нивото на здраве на физическо, емоционално, ментално и психично равнище.

Последва изготвяне на вашия персонален терапевтичен план.


ХОМЕОПАТИЯ

hahnemann

Хомеопатията (от гръцки όμοιος, хомиос, означаващо подобен и πάθος, патос, болест) е  алтернативен  базов метод, чиито основи са положени през 1796 от Самюел Ханеман.
Основен принцип на метода : “Подобното лекува подобно”.
Хомеопатичните лекарства се приготвят от представители на минерално, растително и животинско царство, патологични тъкани, секрети и ескрети, чрез метода на дилуция и сукусия. След като повърхностното съпротивление на разствора достигне числото на Авогадро /6,022х10 на 23 степен/, в него повече не присъстват молекули на веществото, а само информация за него, кодирана в пространтсвената конфигурация на водата. По изследвания на съвременен учен, сукусията  води до синхронно движение на молекулите на водата, съответно тези на кислорода и последващо образуване на синхронно насочено електромагнитно поле, което постъпило в организма преорганизира електромагнитното му поле.


H.U.M.A МЕТОД

This slideshow requires JavaScript.

Д-р Марчело Кандегабе,Професор по хомеопатично лекарствено Учение и История на хомеопатията и бивш директор на Escuela Меdica Homeopatica Аржентина (EMHA – Аржентина Хомеопатично Училище) Тоmas Pablo Paschero.Основател и директор на Universidad  Candegabe de Homeopatía,  университет за дистанционно обучение .Създател на метода H.U.M.A и “Candegabe Algorithm”.Алгоритъмът е математически и сложен код, който използва различни индивидуални факти, насъбрали се във времето . Ханеман използва симптоматичен код на пациента за да намери simillimum, из между всички лекарства, които споделят една и съща  патогенетична картина. Алгоритъмът е междинна стъпка, прeдставяща математическа връзка между пациента и група математически подобни лекарства, така че лекарят да може да избере най-подходящото  съгласно съвкупността от симптоми.За пациента “Кандегабе Алгоритъм” е “Хомеопатичен паспорт” съдържащ  всички хомеопатични  лекарства характерни за  него. Импрегнанси номер дава точна характеристика на физическото, емоционалното, умственото състояние в три основни сектора на живота: външния свят, вътрешния свят, остра фаза, в хармонично и дисхармонично състояние.

Explanation of the H.U.M.A Method

Candegabe Algorithm Demo

More H.U.M.A Videos


НЕУРОТЕРАПИЯ
Д-Р ЛАДЖПАТРАЙ МЕХРА

Guru Ji

Неуротерапия (LMNT) е немедикаментозна, манипулативнa, алтернативнa терапия. Въпреки, че тя има своите корени в древните индийски писания, д-р Мехра преориентира и развива различните аспекти :

– Принципи;
– Специфичната Диагностика;
– Специфичен символен език;
– Формули за лечение на различни видове заболявания / разстройства;

Д-р Мехра успя в разработването на тази терапия след интензивни проучвания на заболявания / нарушения , съгласувано с анатомията и физиологията на човека, прилагайки логическите принципите на Неуротерапията; формулиране лечения на различни видове заболявания. В последващи изследвания включва провеждане проучвания върху пациенти на създадените формули на лечение, оценка на отговор в срок, облекчение изпитвано от пациента.

Неуротерапията е уникална смесица от немедикаментозна терапия и медицински изследвания.

Диагнозата съдържа специфична Неуротерапевтична диагностика, а също анализ на медицинска документация /рентген, ЕКГ., Сонография, ЯМР, патология и т.н/.

Неуротерапията счита, че тялото страда от заболяване, тъй като биохимиченият баланс на киселини, основи, хормони, ензими, антигени, антитела е нарушен в човешкия организъм.

Лечението възстановява този нарушен биохимичен баланс чрез стимулиране на различни органи да функционират нормално, да произвеждат необходимите химикали в оптимални количества.

В Неуротерапията се прилага налягане/натиск за да спре притока на кръв към конкретната област на тялото, предимно с крака и от време на време с ръце за определена продължителност (6 секунди, за 40 секунди). След като се премахне натиска, кръвен поток нахлува с по-голяма сила за да активира или дезактивира съответните нерви / жлези / органи.

Една от основните идеи на Д-р Мехра е, че пъпа представлява единствената връзка между майката и детето, следователно пъпа е епицентъра на тялото и чрез диагностика на пъпа се формира епицентъра на диагнозата и лечението.

Създава графика за диагностика на болка в различни области на човешкото тяло, символен език , формули на лечение различни видове заболявания.

През 1976 г. той нарича тази терапия като “Neurotherapy” и през 1999 г. тя е преименувана като “D-r Neurotherapy Lajpatrai Меhra” за да се почете създателя на терапията.

Неуротерапията е ефективна при лечение на астма, артрит, настинки, наранявания, хормонален дисбаланс, психични разстройства, нарушения в менструалния цикъл, безплодие, сърдечни заболявания, множествена склероза, циркулаторни нарушения, рак, кожни и храносмилателни нарушения , корекция на алкално -киселинното равновесие в организма и др. нозологични единици за всички възрастови групи.

Infant treatment

Child treatment

Adult treatment

Multiple Sclerosis


OННУРИ МЕДИЦИНА – СУ ДЖОК
ПРОФ. ПАК ЖЕ ВУ

This slideshow requires JavaScript.

Създателят на су-джок терапия / микро-акупунктурна система на съответствие /, акупунктура Tриначална система, 6 Kи теория, 8 Ки теория, Диамантна енергийната система, M-частици теория, Tуист Tерапия, Oннури медицина, Триначална усмивка Йога и Медитация и други,  професор Пак Же Ву е виден писател, учен, преподавател и световно известния философ и визионер в областта на здравеопазването и духовността.

Су Джок терапия (от корейски “Су” – ръка, “Джок” – крак) е алтернатива / комплементарна терапия, чрез енергийни точки и зони, съответстващи на телесните органи и системи по ръцете, краката и други части на тялото. Су Джок терапията е съвместила  всичко най-добро от традиционната медицина на Изтока и е пример за интеграция на новата наука, разработена от професор Пак Же Ву.

Су  Джок терапия е много ефективна за лечение на най- често срещаните заболявания, нейното въздействие върху остра и хронична болка е уникално.

Су Джок терапията включва широка гама от терапевтични методи: акупунктура, магнитна терапия, светлинна и цветотерапия, минерална и семенна терапия, мокса и др.

Park Jae Woo


ТЕС ТЕРАПИЯ

This slideshow requires JavaScript.

ТЕС-терапия – това е вид транскраниална електростимулация (ТЕС), неинвазивен и немедикаментозен метод на лечение, осъществяващ се чрез слаб ток със специални характеристики посредством електроди, поставяни чрез мокри възглавнички върху кожата на главата.

Така се постига лечебно въздействие, което селективно активира защитните механизми на мозъка и предизвиква усилено отделяне на ендорфини и серотонин. Именно поради увеличението концентрацията на тези вещества в мозъка и в кръвта произтичат лечебните ефекти на ТЕС-терапията.

В основата на ТЕС-терапията е регистрирано научно открие за селективността на транскраниалното електрическо въздействие върху защитните механизми на мозъка,разработeн преди около 20 години в Института по физиология носещ името на И.П.Павлов в Руската Академия на Науките (Санкт-Петербург) от група учени под ръководството на доктора на медицинските науки, професор, академик на Руската Академия за Естествени Науки и Академията за медико-технически науки, лауреата на Държавна премия на СССР -Валерий.П.Лебедев . Практическата реализация се осъществява от специално разработени за целта биомедицински апарати “ТРАНСАИР”.

TES Therapy Intro


coMra δelta СЕРИЯ ЛАЗЕР

This slideshow requires JavaScript.

През 1960 година станахме свидетели на раждането на Ниско  Интензитетната Лазер Терапия и през 1990 г. на MIL-Терапия, акроним за Магнитни Инфрачервен Лазер Терапии – медицинска терапия, която най-много прилича на начина, по който физическото тяло се лекува. Това е началото на истинската допълваща медицина,  тази технология днес е проектирана да не се намесва в способността на тялото да се самоизлекува по естествен начин, а да си  сътрудничи с физическото тяло, което означава, чрез предоставяне на всички необходими условия, от които се нуждае вътрешния лечител за да се самоизлекува по най квалифицирания начин.coMra-терапията се основава на MIL-терапия и принципа, известен като кохерентни Мулти-сияния. Предците на MIL-Tерапията знаеха, че съществуват основно четири лъчисти енергийни източници, които трябва да бъдат синтезирани в съвместна работна среда като едно цяло. Тези енергийни източници са:

1. Инфрачервен лазер;
2. Четири основни цвята: червено – зелено – индиго / виолетов – жълто;
3. Mагнетизъм;
4. Ултразвук;

Инфрачервеният лазер осигурява енергичен стимул за изцеление. Тази допълнителна енергия е от жизненоважно значение за лечебния процес да се проведе и в болни клетки, които са, като правило, вече е в енергиен дефицит.Четирите основни цвята провеждат съобщение до вътрешния лечител , т.е. за регерация или подмладяване, в зависимост от това, което се лекува. Всичко това се осъществява чрез: а) действителните честоти, използвани едновременно за инфрачервен лазер, както и четири цвята; б) специфична последователност и геометрия в която се използват плътности на енергетична яркост.Магнетизмът предвижда силово поле с две цели: а) Той действа като канал за поддържане на всички лъчения да са съсредоточени и насочени; б) Той определя ефективната дълбочина на другите лъчения да проникнат в подкожния слой.  Ултразвукът гарантира нежен, но твърд импулс, което позволява на болните клетки да се реорганизират вътрешно много по-бързо. Клетките страдат, когато причината за дадено заболяване ги кара да станат дезорганизирани вътрешно.

coMra Therapy Intro