Новини (BG)

Събития

Д-р Торнтън Стрийтър & Biofield Viewer в България евент


Свободата да бъдеш – Just Be – 08/04/2017: http://justbe.bg/participants/elia-kostova/

Как да подобрим здравето си с природни методи и биохармониране!17-19/02/2017г Еко Хотел “Здравец”/ How to improve our health with natural methods and bio-harmonization! 17-19 / 02/2017

“Био-енергийно въздействие „Вихриом“. Коронен Спектрален Анализ” 20-21/01/2017 гр. Бургас


Нови: ВидеоНатурални Продукти


H.U.M.A Метод. Алгоритъм Кандегабе

Уважаеми колеги,

Алгоритъм Кандегабе е уникален метод, който дава точен и бърз анализ на хомеопатичните случаи при хора и животни.

Към днешна дата  са доказани 20-30 милиона хомеопатични субстанции. Попълвайки  онлайн формуляр, получавате  “Хомеопатичен Паспорт ” на пациента в рамките на минути!

Алгоритъм Кандегабе Представяне

H.U.M.A Метод Видео Материал

Инструкции за ползване Алгоритъм Кандегабе

Ценови Пакет Европа Алгоритъм Кандегабе