Лаймска Болест. Артрит

lyme-disease-300x225-300x225

 

Лаймска болест / Лаймска борелиоза/ е инфекциозно заболяване, причинено от поне четири бактериални представители на род Борелия. Борелия бургдорфери е основен причинител в Северна Америка, докато Борелия афзелии, Борелия гаринии, Борелия спилмании и др. са по характерни причинители в Евразия.

Borrelia се разпространява у хората след ухапване от твърдите еленови кърлежи, но са и  потвърдени серологично случаи  на пренасяне чрез бълхи, някои видове мухи и комари.

Резервоар на инфекцията служат различни диви, домашни животни, включително и някои гнездящи на земята птици.

Лаймската болест изисква членестоног преносител,но са описани случай на пренос чрез майчино мляко, сълзи, човешките секрети и  по полов път .

 

 

maxresdefault (1)

 

Лаймската борелиоза е мултисистемно заболяване, което се проявява със симптомите :

  • кожни лезии
         – erythema migrans
          – acrodermatitis chronica atrophicans / трети клиничен стадий проявяващи се години след ухапването /
  • грипоподобни състояния
  • неврологични заболявания, проявяващи се седмици до месеци след ухапването
          –  менингити

– енцефалити

– асиметрични полиневрити

– периферна пареза на лицевия нерв (особено при деца)

– прогресиращ енцефаломиелит  / трети клиничен стадий проявяващи се години след ухапването /

 

  • засягане на костно-ставния апарат

– артрит, с предимно засягане на коленни стави, стави ръце

– артралгии

– миалгии

– хроничен ерозивен артрит / трети клиничен стадий проявяващи се години след ухапването /

 

  • засягане на сърдечно-съдова система

– миокардит

– перикардит

 

Борелиозата води до мощен имунен отговор и  персистиране в циркулацията. Заболяването преминава през различни клинични етапи, от ранна към късна инфекция.

 

laimska_bolest

 

 

Резултат за IgM към Borrelia burgdorferi Резултат за IgG към Borrelia burgdorferi Интерпретация
отрицателен oтрицателен Без данни за инфекция.При съмнителни клинични симптоми се препоръчва изследване на втора серумна проба след 2-3 седмици.
положителен отрицателен Инфекция в ранен клиничен стадий
отрицателен положителен Възможна е инфекция във всеки клиничен стадий
положителен положителен Остра инфекция

Специфични IgM антитела се откриват в по-високи концентрации в ранните стадии на инфекцията, като в по-късните етапи те намаляват прогресивно.В първите седмици след инфектирането е възможно антителата да бъдат в недетектируеми стойности и теста да бъде отрицателен. Изолиран положителен резултат за IgG може да показва активна лаймска болест или преминала инфекция с персистиращи антитела. При неопределени и гранични стойности на антителата, както и за потвърждаване на диагнозата лаймска болест е препоръчително използването на имуноблот -тестове.

Алопатичното лечението на Лаймската болест се заключава в приема на антибиотици, чувствителни към Borrelia burgdorferi. Продължителността на курса и схемата на приемане са във връзка с фазата на инфекцията и клиничните симптоми.

 

 

 

Често пациенти с дългодишна борелиоза търсят и алтернативни подходи за лечение.

Нейтропия клиника представя случай на 10г продължителност на Лаймска болест с изява хроничен артрит на стави ръце и глезени, с персистиращо високо ниво на Ig G антитела в циркулацията. Добавъчна проява на карпален тунел синдром. В резултат персистираща сутрешна скованост, ограничение в движението на крайниците, парциални контрактури.

Терапевтичният план включва :

  • хомеопатично лекарство покриващо симптоми на артритните оплаквания и карпален тунел синдром
  • хомеопатичен нозод Borrelia
  • ултразвукова терапия на длани и китки за купиране симптоми на карпален тунел – болка, оток , контрактури, намалена подвижност на пръсти ръце и китки, чрез подобряване на тъканната циркулация

 

 

 

 

 

Резултатът бе впечетляващ само след дни от приложената хомеопатична терапия – намален оток на стави, липса на болка и сутрешна скованост.

А благодарение на ултразвуковата терапия увеличена подвижност в ставно -връзковия апарат на ръка, увеличен периметър на възможните действия с ръка, сведени почти до минимум симптоми от карпален тунел синдром.

Терапията следва своя ход.

Проследяването на случая ще бъде публикуван в последващ пост.

 

Автор Д-р Елия Костова