Контакт (BG)

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт.
Моля, свържете се с нас, за да поискате среща или допълнителна информация.


Нейтропия – Aлтернативна & Комплементарна & Терапевтична Медицинска Клиника

Д-р Елия Костова

“Илинден” 33
Варна, България, 9000
neitropia@live.com
humamethod@gmail.com
Teл:   +359-52-608-251
Moб: +359-884-586-208