Контакт (BG)

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт.
Моля, свържете се с нас, за да поискате среща или допълнителна информация.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!


Нейтропия – Aлтернативна & Комплементарна & Терапевтична Медицинска Клиника

Д-р Елия Костова

“Илинден” 33
Варна, България, 9000
neitropia@live.com
humamethod@gmail.com
Teл:   +359-52-608-251
Moб: +359-884-586-208

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1sCG6IPyCjeBjIfLaVGEY0vRHdRIU7OH0&hl=en” data-wplink-url-error=”true”>http://