Генни маркери & Психосоматика

 

anatomichni_risunki_na_leonardo_da_vinci_fetus

През 1489 година Леонардо да Винчи започва да твори своята емблематична за историята на медицината поредица от анатомични рисунки. През следващите двадесет и пет години той систематично  дисекцира  около тридесет човешки трупа стремейки се да открие, опише и онагледи строежа на човешкото тяло.

Но как да се дисекцира функцията на нервната тъкан, най- високо организираната и комплексна система в човешкото тяло ?

Изследвания като ренгенография, компютърна томография, магнитнорезонансна томография, пневмоенцефалография, вентрикулография, цистернография, ангиография, термография, ехография и др. , дават топологично образно онагледяване, но не и  дисекция на нервобиологията и неврофизиологията.

 

43656708_2021379147882571_8540117249153826816_n

Нервната система при гръбначните животни и човека по морфологични признаци се дели на:

 • Централна нервна система:
  • Главен мозък
  • Гръбначен мозък
 • Периферна нервна система

По функционални признаци се дели на :

 • Соматична нервна система – инервира  скелетната мускулатура, като по този начин запазва позата на тялото и осигурява неговото придвижване
 • Вегетативна нервна система – регулира дейността на вътрешните органи и способства за поддържането на телесната хомеокиназа.
  • Симпатикова нервна система –  предганглийни неврони в гръбначния мозък от първия гръден до втори / трети поясен прешлен
  • Парасимпатикова нервна система –  главномозъчни /III, VII, IX и X/  или гръбначномозъчни нерви /първия до петия поясен прешлен/

Комуникацията във, между и от нервната система към подопечните части на тялото се осъществява чрез химически сигнални вещества – невротрансмитери.

 

 

Хомеостаза на физиологичните процеси в тялото пряко зависи , както и определя невротрасмитерната хомокинетика.

Строежа и функцията на човешкото тяло е кодирано в генните секвенции на ДНК.

Генната експресия  е основата за клетъчната диференция, морфогенеза, функционалност осигуряващи от своя страна  променливостта и приспособимостта на всеки организъм.

В този ред на мисли за да се  “дисекцира” нервата тъкан е нужна  дисекция на генната експресия.

През 2009 год. Д-р Роналд Дозорец основава компания Genomind, с цел персонализиране на подхода в обследването на пациенти, по специално невропсихиятрия, чрез Genecept Assay тест , включващ 18 клинично валидирани гени /12 фармакодинамични и 6 фармакокинетични/.

 

This slideshow requires JavaScript.

Презентация Genecept Assay, Genomind от представителя за България на Genomind –  Компания    NM Genomix

Генетичният тест  предоставя информация за генна мутация и показаността за подходяща терапия, било то неврофармакологична или алтернативен подход.

През 2016 год бе публикувано изследване за връзката на фолатния метаболизъм и аутизъм.

L-Methylfolate supplementation in a child with autism and methyltetrahydrofolate reductase, enzyme gene C677TT allele.

 

Метилтетрахидрофолат редуктаза / MTHFR / е ензим, който превръща фолиевата киселина от храната в активна форма. Хората, които имат MTHFR генна мутация не могат да произведат този ензим и това води до сериозни здравословни проблеми.

MTHFR е свързан със:

 • Способността за синтез и усвояване на биоактивната фолиева киселина
 • Усвояването на витамини, минерали, основни мастни киселини и аминокиселини, които си взаимодействат с фолиева киселина
 • Способността за рециклиране на хомоцистеина, за да се поддържа доброто метилиране
 • Генерирането на важни невротрансмитери, които влияят на психичното здраве
 • Синтеза на неувредени ДНК и РНК
 • Генерирането на достатъчно бели и червени кръвни клетки

Ключови полиморфизми на  MTHFR са  A1298C и C677T.

С677Т е свързан с повишени нива на хомоцистеин и води до сърдечни заболявания , Алцхаймер, Аутизъм .

A1298C влияе на невротрансмитерите и води до промени в настроението и склонност към пристрастяване.

 

Един от 18 тестови гена в Genecept Assay тест е  MTHFR /A1298C и C677T/.

Това дава възможност за установяване на генни вариации в метилирането и диагностициране коректно на  симптомите, както изготвяне на подходящ терапевтичен план за корекция на хомоцистеиновия и фоливия киселина метаболизъм.

Комплементарен подход е прием на L – метил фолат; LMNT / неуротерапия/ формула за Фолиева киселина и вит Б12./Неуротерапия /

Компания NM Genomix е лидер в предлагането на молекулярно-генетични изследвания. Екипът на компанията се състои от специалисти по медицинска диагностика, патология, медицинска биология и медицински биотехнологии, които осигуряват компетентна грижа за своите пациенти.

 

Клиника Нейтропия  и Компания NM Genomix са в помощ за вас да извървите пътя от коректната молекулярно – генетична диагноза до изготвяване на подходящ терапевтичен план.

 

 

Автор Д-р Елия Костова